Ta ankieta nie jest już dostępna.

Skontaktuj się z Ewa Kuryłowicz ( ewa.kurylowicz@koncept-wydawnictwo.pl ) w celu uzyskania pomocy.

Przetwarzanie danych osobowych – klauzule informacyjne

  1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji jest Koncept Sp. z o.o.
  2. Zebrane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    1. rejestracji na spotkanie, weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie spotkanie,
    2. marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
    3. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom spotkania w celach statystycznych i umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych odbiorców danych, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach spotkania lub w materiałach informacyjnych.
  3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych.
  4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod adresem rodo@koncept-wydawnictwo.pl